Rundabordssamtal kring läsning med små barn

24 Augusti 2018, 11:00 - 14:00

Välkommen med för att diskutera gemensamma aktioner för att stöda de yngre barnens läsning, men indirekt även språkutveckling, berättarfärdigheter och multilitteracitetsutveckling.

Samtalets syften är:

  • att samla de olika aktörerna inom fältet ”läsning med små barn” i Svenskfinland
  • att få en överblick över tidigare, pågående och planerade insatser för att stöda läsning med de yngsta
  • att inventera behov av stödinsatser
  • att identifiera möjligheter till gemensamt projekt för att öka medvetenheten och skapa god praxis för att stöda läsning inom småbarnspedagogiken och i familjerna
  • att diskutera behovet av en gemensam digital plattform gällande denna tematik

Vi arbetar gemensamt med utgångspunkter för ett eventuellt gemensamt projekt och riktlinjer för fortsatt samarbete.

Ta gärna med eget producerat material som känns relevant för tillfället och som du vill presentera.  Vi har reserverat bord för en materialutställning.

Initiativet till rundabordssamtalet kommer från Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors universitet, Förlaget och Folkhälsans förbund. Denna inbjudan får spridas fritt till organisationer som kan tänkas vara intresserade av medverkan i ett eventuellt framtida projekt. Inbjudan i pdf-format här.

Anmälan senast 17.8 här.

Varmt välkommen!


Monica Martens-Seppelin, utvecklingschef, Sydkustens landskapsförbund
monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi

Ann-Christin Furu, universitetslektor, Helsingfors universitet
ann-christine.furu(at)helsinki.fi

Johanna Stenback, producent, Förlaget
johanna.stenback(at)forlaget.com

Johanna Sallinen, sakkunnig i språkutvecklande verksamhet, Folkhälsans förbund
johanna.sallinen(at)folkhalsan.fiPlats
Helsingfors
Folkhälsan, Topeliusgatan 20