Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb har som mål att synliggöra småbarnspedagogiken för att göra branschen mera attraktiv och framstå som ett starkt alternativ vid val av yrke och studier.

Målsättningen med projektet är att

1. Synliggöra småbarnspedagogiken
2. Öka intresset för att söka till utbildningar
3. Bidra till att höja statusen på ett yrke inom småbarnspedagogiken
4. Initiera en allmän diskussion och öka allmänhetens kunskap om småbarnspedagogiken

Projektet förverkligas i Nyland och Åboland.


Bakgrund
Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut inom huvudstadsregionen och inom flera områden i Nyland och Åboland. Både nationell och internationell forskning har påvisat att småbarnspedagogik av hög kvalitet har förebyggande och positiva effekter på barns fortsatta lärstig. Hög kvalitet förutsätter personal med pedagogiskt kunnande.

Vad gör vi?
- informerar om branschen i teori och praktik samt dess utbildningsmöjligheter
- besöker åk 7–9 och andra stadiets skolor, deltar i seminarier, mässor, m.m. inom branschen
- lyfter fram goda exempel ur den pedagogiska verksamheten
- genomför en opinionskampanj i januari-mars 2022
- bildar ett ambassadörsnätverk av pedagoger inom småbarnspedagogiken

Varför?
- för att öka intresset för branschen och för att synliggöra verksamheten
- för att upprätthålla en god kvalitet inom småbarnspedagogiken
- för att våra barn ska få en god grund för sin lärstig

För vem?
- kommunerna och övriga arbetsgivare inom småbarnspedagogiken
- unga och vuxna som funderar på yrkesval, branschbyte eller behörighetsgivande utbildningar
- utbildningsenheter inom området
- vårdnadshavare, samhället och allmänheten

Vi behöver:
- daghem och pedagoger som vill och ges möjlighet att verka som ambassadörer
- använda de korrekta begreppen som lyfter och betonar branschens värde
- hjälp med att sprida information via personal, vårdnadshavare, sociala medier, m.m.

#småbarnspedagogik #sbp #bästajobbet #ettframtidsjobb #betydelsefullt #teamarbete #pedagogisktbemötande

Vill du vara med och boosta branschen?

Vänligen kontakta oss på Sydkusten!

 

 

Emilia Christiansen

Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464
 

Följ oss även på sociala medier:

Facebooks logo som länkInstagrams logo som länk

Tack till våra finansiärer!