Sydkusten 20 år

20.11.2018 kl. 13:33
Jubileumsåret firades med ett festseminarium i AV-salen i Helsingfors den 15 november. Där bjöds det bland annat på tillbakablickar på de gångna åren, intressanta föredrag, utställningar, bildspel, tårta och jubileumsskål.

Sydkustens landskapsförbund grundades 21.9.1998 av Nylands svenska landskapsförbund och de dåvarande åboländska kommunerna och medlemmarna i Åbolands kulturråd.

Vid jubileumsseminariet kunde deltagarna bekanta sig med ett digert material som visar på Sydkustens mångsidiga verksamhet och med den utställning om förbundet som sammanställts av Lena Karhu och Helena Kajander vid Svenska centralarkivet. Det går att bekanta sig med utställningen på Svenska centralarkivets webbplats.

I övrigt bestod seminarieprogrammet av en paneldiskussion om Sydkustens första år samt föreläsningar om aktuella teman. Lektor Birgit Schaffar-Kronqvist från ämnet pedagogik vid Helsingfors universitet talade om kunskap, bildning och kompetens i en föränderlig värld medan Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi, hade rubriken ”Var kommunernas framtid bättre förr? En resa från 1998 till 2018.”

I seminariet deltog ett 50-tal personer.


Mera information:

Agneta Eriksson
Direktör
+358 (0)50 546 9299
agneta.eriksson(at)sydkusten.fi