Meningen med måltiden?

19.03.2019 kl. 10:00
Matkultur på dagis, i skolor och inom äldreomsorgen diskuteras på seminarium i Pargas

Matens betydelse och hållbar livsmedelskonsumtionär temat för en diskussionskväll i Pargas stadshus måndagen den 15 april kl. 17.30-20. Temat behandlas ur olika synvinklar och det blir matnyttiga presentationer, information om aktuella satsningar samt åboländska smakbitar.

Den offentliga maten är mångas vardag. Måltiderna styrs av näringsrekommendationer och ekonomi.  Men hur ser matkulturen ut i praktiken? Vilka val görs för ätarna och på vilka grunder? Hur ser det ut i våra allmänna kök och matsalar? Vad görs bra och vad skulle kunna förbättras? En måltid är så mycket mera än ett sätt att bli mätt och få i sig näring. De dagliga matvalen har betydelse för hälsa och välmående, för arbete och handel, för lokal och global ekonomi samt för klimatet och för miljön.

Under den tvåspråkiga diskussionskvällen belyses olika aspekter på livsmedelskedjan, matkulturen och på hur våra val påverkar oss själva och det omgivande samhället. Vi får höra Helena Fabritius från SLC tala om goda skäl till att välja inhemsk mat, projektchef Johanna Mattila från Brahea-keskus pratar om matens inverkan på hälsa och lokal ekonomi och kostchef Birgitta Parikka från Kimitoön berättar om nya näringsrekommendationer och om den offentliga maten i Kimitoön. Det blir också presentationer av aktuella projekt samt åboländska smakbitar.

Seminariet är ett samarbete mellan Pargas stad, projekt KulTa och Sydkustens landskapsförbund och ingår i VårKultur 2019: Kultursmaker - Kulttuurimakupaloja.

Välkommen!

 

Program

Anmälningar senast 11.4.

Mera information:

Lena Långbacka
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi