Gratis e-böcker för skolelever

25.03.2020 kl. 11:28
Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker.

Detta är möjligt tack vare Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner.

Den extra finansieringen gäller användning av Ebban fram till 31.7. Erbjudandet riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban samt språkbadsskolor och -grupper.

De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson kommer under de närmaste veckorna att stöda lärare och elever som använder Ebbans böcker. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier.

För skolor som vill utnyttja erbjudandet om gratis tillgång till Ebban, registrera konton eller skapa nya abonnemang är deadline 24.4. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal.

Läs fondernas pressmeddelande här.


Mera information:

Erik Berglund
Ebban
+358 9 886 114 62
erik(at)  ebban.fi