Ordkonstledarutbildning

29.10.2020 kl. 08:47
Sydkustens ordkonstskola arrangerar i samarbete med CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors en utbildning för blivande ordkonstlärare och övriga intresserade under våren 2021.

Konstfostran och ordkonst, levande barn- och ungdomslitteratur, kreativt läsande och skrivande i grupp samt handledning av kreativa processer är rubrikerna för de fyra modulerna i vårens ordkonstledarutbildning.

Utbildningen ordnas parallellt med en grupp i Vasa och en i Helsingfors och avslutas med en gemensam utbildningsdag i Tammerfors.

Som utbildare fungerar bland andra läsambassadörerana Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass, författare och teaterchef Ann-Luise Bertell, pedagogie doktor Ann-Christin Furu och skrivpedagog och projektledare Annette Kronholm-Cederberg.

Utbildningen är gratis och arrangeras som ett samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola, CLL vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten och Luckan i Helsingfors.

Utbildningshelheten finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och är därför avgiftsfri. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Mera information och länk till anmälan här.Katja von Wendt
Planerare, Ordkonstskolan
045-894 4088
katja.von.wendt(at)sydkusten.fi