Pedagoger utbildar sig i utomhuspedagogik

Småbarnspedagogik - ett framtidsjobb

30.04.2021 kl. 19:41
Sydkusten söker koordinator för ett nytt projekt som startar i augusti.

Vill du vara med och påverka hur framtiden ska se ut på svenska i Finland? Vi kör igång ett projekt för att öka intresset för att arbeta inom småbarnspedagogiken, få flera sökande till utbildning inom och i förlängningen flera behöriga inom branschen. Om det här känns som DITT jobb och du är en person som har lätt att se helheter, samarbeta, komma med initiativ och jobba för lösningar – kom till oss som

KOORDINATOR FÖR PROJEKTET

Vi söker dig som har en högre högskoleutbildning och erfarenhet av eller inblick i småbarnspedagogik och utbildning. Det är till fördel om du känner till den kommunala branschen. Du har erfarenhet av att leda projekt och att bygga samarbetsnätverk. Vi hoppas att du har lätt för att kommunicera och uttrycka dig.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att skapa ett nätverk av ambassadörer för småbarnspedagogiken liksom att skapa och hålla kontakt med kommuner, upprätthållare av småbarnspedagogikverksamhet, läroinrättningar och olika organisationer. Du fungerar som marknadsförare för ett yrke inom branschen och du är med om att skapa inspirerande material för studie- och elevhandledare. Du uppmuntrar till diskussion i frågor som kan underlätta tillgången till behörig personal inom barngrupperna. Du vågar också diskutera utvecklingsbehov för branschen och ta initiativ till smidiga lösningar.

Du har flera arbetsgrupper som bollplank och som stöd för dig i ditt arbete, men du är den som för projektet vidare mot målet. Arbetet inleds i augusti, är på heltid och pågår 14 månader. Ditt arbetsfält är främst Nyland och Åboland men även hela Svenskfinland vid behov. Din arbetsplats finns vid vårt kontor på Busholmen i Helsingfors.

Sänd in din ansökan med CV till jobb@sydkusten.fi senast den 17.5.2021.

På frågor svarar direktör Christel Björkstrand, tfn 050 351 3038 bäst under följande tider 3.5 kl. 13-14, 5.5 kl. 10-11, 11–12.5 kl. 13-15 samt 14.5 kl. 9-11.

Du kan också ringa utbildningsplanerare Matias Österberg per telefon 050 348 4525.

 

Mera information
Christel Björkstrand
Direktör
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi
+358 (0)50-351 3038

Svenska Kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet finansierar projektet.