Header för projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb. En sprutkanna i mitten och färggranna små cirklar och kvadrater.

Att studera och jobba inom småbarnspedagogik

11.01.2022 kl. 11:12
Vad innebär dagens småbarnspedagogik och hur är det att studera och jobba inom branschen?

Årskurs 7–9 och gymnasier kan boka besök av Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb för sina elever och studenter. Skolbesökens längd varierar mellan 45-60 minuter. Under besöket får grupperna höra om vad småbarnspedagogiken är i teori och praktik, hur det är att studera samt att jobba inom branschen.

Under hösten träffade projektet ca 90 studerande i gymnasier i tre olika kommuner. Det finns ett genuint intresse för ämnet och feedbacken efter besöken har varit positiv.

Projektet har skapat ett ambassadörsnätverk som består av småbarnspedagoger som arbetar på fältet eller studerar inom branschen. Projektkoordinatorn och ambassadörerna är de som gör skolbesöken och sprider information om branschen. Målet är att besöka åk 7-9 och gymnasier i Sydkustens medlemskommuner.

Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål att boosta småbarnspedagogiken, öka medvetenheten och intresset för branschen samt skapa debatt. Projektets finansieras av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans Vänner och Stiftelsen Tre Smeder.

Mera information finns på projektets webbsida och sociala medier. Se länkarna nedan.

 

Mera information och bokningar av skolbesök:

Emilia Christiansen
Projektkoordinator
emilia.christiansen(at)sydkusten.fi
+358 45 358 0464