Återvalda ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Återval av ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin

25.04.2022 kl. 17:01
Sydkustens landskapsförbund rf höll sitt ordinarie årsmöte på G18 i Helsingfors den 25 april. Drygt 70 delegater från 16 kommuner deltog i mötet, av dem 47 på distans.

Vid mötet behandlades sedvanliga årsmötesärenden och styrelsens förslag till nya stadgar godkändes. Även förslaget till ny strategi för förbundet godkändes. Mötet inleddes med en presentation av Sydkustens aktuella projekt och diskussion kring verksamheten.

Vid mötet återvaldes specialmedarbetare Silja Borgarsdóttir Sandelin (SFP) enhälligt till ordförande för förbundet. Hon var mycket glad över att få fortsätta och upplever att det finns ett starkt stöd för verksamheten i kommunerna:

- Jag är stolt över att få fortsätta leda Sydkustens landskapsförbund. Förbundet har en bred verksamhet och projekt som har stor uppskattning i hela Svenskfinland. Vi gör vårt yttersta, inom ramarna för vårt mandat, för att stödja utbildning på svenska. Bland annat jobbar vi för ökad språkstärkande verksamhet, där läs- och skrivkunnighet samt multilitteracitet främjas. Vi arbetar även för en ökad tillgång till behörig personal inom utbildning och småbarnspedagogik, något som för mig som Helsingforspolitiker är speciellt centralt, säger ordförande Borgarsdóttir Sandelin.

Årsmötesdeltagarna fick inför mötet ta del av och diskutera flera av Sydkustens projekt, såsom Skrivande skola, Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb, De finlandssvenska läsambassadörerna samt det nya projektet Rätt bok på rätt plats. Även förbundets kulturfrämjande verksamhet och Sydkustens ordkonstskola presenterades.

- Sydkusten är en viktig aktör för att främja utbildning och kultur på svenska. Vår vision är Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska. Jag tolkar visionen som ambitiös, men jag vet också att Sydkusten är en stark aktör med bred kompetens och erfarenhet. Vi har i Sydkusten tidigare visat att vi kan ta oss an även ambitiösa projekt och målsättningar och det gör vi även framöver, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Borgarsdóttir Sandelin är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors, Svenska folkpartiets vice ordförande och jobbar som justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare. Hon har lett Sydkustens landskapsförbund sedan hösten 2020:

På årsmötet valdes även nya styrelsemedlemmar för perioden årsmötet 2022 till årsmötet 2024:

Ordinarie   Ersättare
Stina Wahlsten, sfp, Helsingfors (NY)    Werner Orre, sfp, Raseborg (NY)
Maj Björk, sfp, Pargas Minna Sund-Grönholm, sfp, Kimitoön (NY)
Heikki Pakarinen, saml, Esbo Veera Hellman, saml, Helsingfors
Thorolf Sjölund, saml, Kyrkslätt (NY) Kati Helanto, saml, Vichtis (NY)
Kristina Falkenstedt, saml, Sjundeå (NY) Bo Grönholm, saml, Esbo (NY)
Arja Karhuvaara, saml, Helsingfors (NY) Mikael Berner, saml, Helsingfors (NY)
Yngve Romberg, sdp, Raseborg (NY)  Pauliina Räike, sdp, Sibbo (NY)
Birgit Schaffar-Kronqvist, sdp, Åbo (NY) Kai Alajoki, sdp, Åbo (NY)

                                                    

Mandaten för följande personer fortsätter till förbundsmötet 2023:

Ordinarie    Ersättare
Tony Björk, sfp, Kyrkslätt Ulf Dahlman, sfp, Vanda
Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa Sofia Stolt, sfp, Grankulla
Oskar Dikert, vf, Helsingfors Birgitta Gran, vf, Hangö
Hanna Lönnfors sfp, Borgå   Clara Lindqvist, sfp, Sibbo
Bicca Olin, grön, Helsingfors Elina Ahde, grön, Ingå
Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors    Karin Palmén, sfp, Helsingfors
Johan Werkelin, sfp, Åbo Thomas Björkroth, sfp, Pargas
Holger Wickström, sdp, Raseborg Larserik Häggman, sdp, Raseborg

                                                               

Förutom val av ordförande och styrelse behandlades även förbundets verksamhetsplan och budget samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Sydkustens landskapsförbund r.f. upprätthålls av 16 tvåspråkiga kommuner i södra Finland. Förbundets uppdrag är att stöda medlemskommunernas arbete för service på svenska inom utbildning och kultur.

 

Mera information:

Christel Björkstrand,
Direktör
christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi
050 351 3038

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Ordförande
silja(at)sfp.fi
050 366 8291