Unga poeters sällskap

16.05.2019 kl. 09:14
I måndags hölls den första träffen för Unga poeters sällskap i Tölö bibliotek i Helsingfors.

Det  är ett nytt samarbete mellan Sydkustens ordkonstskola och Helsingfors stadsbibliotek för unga skribenter.

Unga poeters sällskap är ett inspirerande och tryggt sammanhang där personer mellan 10 och 16 år övar sig i att presentera texter. Presentationen sker både genom att läsa upp egna texter och stycken ur böcker. Under måndagens träff plockades texterna ur en stor skattkista. Alla fick turvis plocka den text eller bok som låg överst i högen. På så sätt kunde deltagarna få läsa upp en text eller ett utdrag ur en bok som de själva valt. I ficklampans sken fick alla turvis agera både uppläsare och publik.

Det är ordkonstskolans lärare Lotta Sanhaie och bibliotekarie Anna Söderström som ligger bakom konceptet. Idén med Unga poeters sällskap går ut på att erbjuda en plats där ungdomarna har en egen plattform för uppläsning. De ville skapa en stämningsfull och kravlös miljö i biblioteket för ändamålet. Det hör också till programmet att man tillsammans ger konstruktiv feedback på texterna och har möjlighet att diskutera en gnutta de ämnen som tas upp.

Presentationsförmåga är ett av ämnesområdena som finns nedskrivna i Sydkustens ordkonstskolas läroplan inom den grundläggande konstundervisningen. Vi i ordkonstskolan anser att presentationer är ett viktigt moment i inlärningsprocessen gällande ordkonst. Då man förbereder sig för att läsa upp en text uppövas många färdigheter. Man utvecklar bland annat sin förståelse för den bredare kontext där det egna skrivandet existerar. Dessutom övar man upp sociala färdigheter då man måste fundera på sitt uttryck så att publiken verkligen uppfattar det man vill säga, på det sätt som man valt.

Genom att ge feedback övar man sig i empati- och koncentrationsförmåga, att analysera strukturer och sammanhang. En uppmuntrande stämning är väsentlig så att den som läser får positiva upplevelser med sig i sitt bagage. Det att Unga poeters sällskap har vuxna ledare på plats inom denna gemenskap tillför ramar för det hela.

Den här gången var deltagarna alla ordkonstelever från ordverkstaden i Haga där Lotta Sanhaie undervisar. Tanken är att det blir en fortsättning på konceptet på hösten och vi hoppas på att även andra bibliotek kan ta modell av det.


Iréne Poutanen
Planerare, Sydkustens ordkonstskola
irene.poutanen(at)sydkusten.fi
045-894 4088

Foto: Monica Martens-Seppelin

 

  

Iréne Poutanen