Två stickade tröjor och två par vantar i olika mönster.

Ensam tillsammans

03.02.2022 kl. 08:07
Vi har under två års tid uppmanats att hålla avstånd, stanna hemma, inte umgås i onödan. En tröst har varit att vi alla har varit ”i samma båt”, ensamma tillsammans.

Men hur påverkar det här oss människor på sikt? Vilka pandemins följder är vet vi inte ännu, men speciellt för barn och unga är två år en otroligt lång tid.

Ensamhet, distans och social isolering blivit en del av vardagen. De flesta av oss har spenderat mycket mera tid hemma än vi brukar. Tillgång till fritidsverksamhet och kulturupplevelser har varit begränsade och vi har sökt nya vägar till hälsa och välmående. Ett exempel på det är att intresset för handarbete har ökat och många har skaffat garn och stickor för att börja sticka. Så även jag (se bilden ovan).

Kulturskolorna i Pargas  erbjuder grundläggande konstundervisning i olika konstformer och vill genom sin verksamhet erbjuda en värdefull fritidssysselsättning för barn och unga. I kulturskolorna ges möjligheter för deltagarna att ge uttryck för känslor samtidigt som en hobby kan öka känslan av samhörighet och minska ensamhet. Även om barn och ungas hobbyverksamhet har prioriterats under pandemin, har kulturskolornas verksamhet påverkats på många sätt. Plan B, C och D har funnits i bakfickan, karantän, distansundervisning och inhiberade evenemang har präglat verksamheten.

Eftersom känslor av ensamhet varit så aktuella under pandemin beslöt kulturskolorna att tillsammans med sina elever närmare utforska ensamheten ur olika perspektiv. Det har resulterat i en utställning som kommer att visas i Pargas bibliotek under mars månad. Olika alster som eleverna skapat inom ordkonst, teater, bildkonst, slöjd, musik och dans kommer att visas. I anslutning till utställningen produceras också ett pedagogiskt material där kulturskolorna ger tips på övningar som kan göras för att tillsammans med elevgrupper bearbeta temat med konstnärliga metoder.

I arbetet med temat har olika aspekter diskuterats, både negativa och positiva. Man kan känna sig ensam tillsammans med andra men man känner sig nödvändigtvis inte ensam när man är för sig själv. I många situationer kan det till och med vara skönt att få vara för sig själv, utan någon som stör.

Så här har en grupp elever i ordkonstskolan uttryckt sina känslor:

Ensamhet är…
att ingen är med oss
att man är ”själv” och surar
att man inte har kompisar
att man är ledsen
att man är rädd.

Jag var ensam då…
jag lekte kurragömma och gömde mig
jag var rädd i mitt eget rum
jag ensam vaktade vår hund
jag plockade löv på gården.

Ensamhet är bra…
då jag går till mommo
då jag leker på Hop lop
då jag inte vill leka med andra
då jag får rida i fred
då jag plockar löv på gården.


Det ska bli spännande att se mera av hur kulturskolornas barn och unga tolkar ensamhet. Jag tror att det är viktigt att vi alla får möjlighet att uttrycka våra känslor på olika sätt, att konst och kultur kan öka vårt välmående, att det kan vara lättare för oss att vara ensamma när vi kan uttrycka oss och dela våra erfarenheter med andra.

Välkommen på utställning – kanske det inspirerar också dig till att använda konstnärliga metoder för att bearbeta känslor, antingen ensam eller tillsammans med andra!

 

Lena Långbacka
Platschef
044-544 3348
lena.langbacka(at)sydkusten.fi

Bild: Stickade ”corona”tröjor och -vantar

Lena Långbacka